سفرنامه های من:از هند تا اروپا
چهارشنبه ۸ تیر ،۱۳۸٤
سفرنامه های من : از هند تا اروپا

سلام

من جهانگردی را دوست دارم.دوست دارم جاهای قشنگ ایران و دنیا را ببینم و با فرهنگهای مختلف آشنا بشوم.هدف من مشارکت شما در سفرهایم و آگاهی دادن به شما در مورد کشورها و شهرهای مختلف دنياست. جاهائی که خودم رفته و ديده ام. اميدوارم همه شما هم هر جا را که دوست داريد برويد و ببينيد.ادامه دارد

جهانگرد مسافر

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]