سفرنامه های من:از هند تا اروپا
چهارشنبه ۸ تیر ،۱۳۸٤
اولين سفر :هندوستان

سلام

اولين سفرنامه من در مورد کشوری است که همه دوست دارند حداقل یک بار بروند. من این شانس را داشتم که دو بار بروم . دفعه اول سال ۱۹۹۹ و دفعه دوم سال ۲۰۰۲ . شهرهای زیادی را هم دیدم. ولی این کشور خیلی بزرگ است و شاید یک ماه وقت و یک جیب پر از پول لازم باشه تا بتونی همه جاهای دیدنی اونو ببینی(که من هیچ کدومو ندارم به خصوص دومی رو).این کشور هندوستان است. در فرصت های بعدی چندين يادداشت در مورد هند می نويسم.ادامه دارد

جهانگرد مسافر

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]