سفرنامه های من:از هند تا اروپا
دوشنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٤
سفرنامه هند - ۲۵ :: خداحافظ هند - تشابهات ايران و هند

سلام

اين بخش، آخرين بخشی است که از هند می نويسم، چون ديگر فکر نکنم که به هند مسافرت کنم. هر چند که دوست دارم روزی، اگر مجالی بود و عمری، کرالا (سرزمين خدايان)، وراناسی (سرزمين معابد خدايان)، بمبئی ، کلکته، گوآ، بنگلور، پونا،و ... را هم ببينم.

در اين بخش بهتر ديدم که به شما منبع مقايسه ای مستند وعلمی بين ايران و هند را معرفی کنم که دبير اول سفارت هند در ايران در سال ۲۰۰۱ ، در دو بخش آن را نگاشته است. برای ديدن بخش اول اينجا و برای ديدن بخش دوم اينجا را فشار بدهيد. چه خوب بود که سفارتخانه های ما هم در کشورهای مختلف چنين کاری را انجام می دادند تا مردم کشورهای مختلف را با ايران آشنا کنند.

در اينجا فقط به چند مورد از اين تشابهات اشاره می کنم و خواندن بقيه قسمت ها را به شما پيشنهاد می کنم.

۱-جواهر لعل نهرو: در طول تاريخ بشری، کمتر مللی را به نزديکی ملل ايران و هند می توان يافت.  

۲-بين سالهای ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ قبل از ميلاد ، مردم جنوب ايران و غرب و شمال هند، از يک منطقه يکسان مهاجرت کرده و در ايران و هند مستقر شدند.

۳-نحوه تجارت جنوب ايران و جنوب هند مشابه است.

۴-از آنجا که ريشه زبانی ايران و هند يکسان بوده، بسياری از واژه های مشترک را هنوز هم می توان يافت.

۵-اوستا پيامبر ايرانيان باستان و وداس پيامبرهنديان باستان، اصول مشابهی دارند و هر دو ريشه در قندهار که بخشی از ايران بوده ،دارند .

۶-هند در کتاب اوستا و ايران در کتاب وداس ذکر شده است.

۷-ريشه کلمه های ايران، آريا، هند و ...به زبان سانسکريت (هندوايرانی) برمی گردد.

۸-حدود ۱۰۰۰ سال قبل از ميلاد ، ايرانيان و هنديان، دولتهائی تشکيل دادند که کابل و سيستان حدود مرزی راتشکيل می دادند.

و .....  بقيه را خودتان از اينجا و اينجا بخوانيد.

خداحافظ هندوستان

 

انشاءالله، در روزهای آينده سفر نامه بعدی که سفر به کلاردشت است را خواهم نوشت.

ادامه دارد

 

جهانگرد مسافر

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]