سفرنامه های من:از هند تا اروپا
چهارشنبه ۱ شهریور ،۱۳۸٥
سفرنامه کلاردشت - ۶ :: ساحل و جنگل عباس آباد

سلام

با عرض تبريک به مناسبت عيد مبعث ، دنباله سفرنامه را می نويسم.

روز بعد ، به طرف عباس آباد راه افتاديم. قرار بود که به ساحل دريا برويم و سپس برای ناهار به جنگل برويم.

ساحل عباس آباد بسيار زيبا بود. خوشبختانه هوا هم بسيار خوب بود. نه خيلی گرم و نه خيلی شرجی. به عکس هائی از ساحل عباس آباد نگاه کنيد.

بعد از چند ساعت، برگشتيم به طرف جنگل های زيبای عباس آباد. آشپز کاروان ، يک چلو خورشت بادمجان درست کرده بود که جايتان خالی داشتيم می خورديم که باران شديدی گرفت ولی همه زير باران مانديم و غذا را تمام کرديم. خاطره آن غذا هيچ وقت از يادمان نمی رود. پس از ناهار در جنگل گشتيم و از زيبائی های طبيعت لذت برديم.به عکس هائی از جنگل عباس آباد نگاه کنيد.

نزديک غروب به کلاردشت برگشتيم .

ادامه دارد

جهانگرد مسافر

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]