سفرنامه های من:از هند تا اروپا
چهارشنبه ۸ تیر ،۱۳۸٤
سفرنامه هند - ۳ :: فرودگاه بحرين و ...

سلام

درقسمت تحویل بار، پس از هزار بار تنه خوردن و علاف شدن موفق شدم بارم را تحویل بدم وبرم. پس از خوردن مهر خروج ، چون وقت داشتم به اتفاق دوستانم به دیدن قسمت Duty Free رفتم.قیمت هائی داشت که بعضا چند برابر توی شهر بود، درحالیکه قاعدتا باید به خاطر حذف مالیات در این فروشگاهها ارزانتر باشد. وقتی سوار هواپیما شدم، مهماندارهای بسیار مودب و شیک همه را به طرف صندلی ها راهنمائی می کردند. فاصله حدودا یک ساعت بود ولی سه بار پذیرائی حسابی کردند و هر چیزی هم که می خواستی برایت می آوردند.نفر پهلوی من مجددا تقاضای نوشابه کرد که فوری برایش آوردند.بی اختیار یاد ایران ایر افتادم و تقاضای یک چای.می توانید تصور کنید که جواب شما در ایران ایر در ازای تقاضای یک شکلات اضافه چه خواهد بود،نوشابه پیشکش.
فرودگاه بحرین بسیار قشنگ و مدرن بود
.فروشنده ها همه دخترهای چينی ،ژاپنی،يا کره ای بودند(نميدونم کدوم،آخه همه شکل همند).در زير عکس های فرودگاه بحرين را می توانيد بينيد.اگر می خواهيد فرودگاه بحرين را ببينيد کافی است که با گلف اير پرواز کنيد حتما يک جوری از بحرين رد می شه.

ماشينی که می بينيد جايزه خريد از فروشگاههای Duty Free فرودگاه بحرين است.


ماشينی که ما ديديم سال ۱۹۹۹، معادل ۱۲۷ ميليون تومان قيمت داشت.


ادامه دارد


جهانگرد مسافر

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]