اولين سفر :هندوستان

سلام08.gif

اولين سفرنامه من در مورد کشوری است که همه دوست دارند حداقل یک بار بروند. من این شانس را داشتم که دو بار بروم11.gif . دفعه اول سال ۱۹۹۹ و دفعه دوم سال ۲۰۰۲ . شهرهای زیادی را هم دیدم. ولی این کشور خیلی بزرگ است و شاید یک ماه وقت و یک جیب پر از پول لازم باشه تا بتونی همه جاهای دیدنی اونو ببینی(که من هیچ کدومو ندارم به خصوص دومی رو).این کشور هندوستان است04.gif. در فرصت های بعدی چندين يادداشت در مورد هند می نويسم.ادامه دارد23.gif

/ 2 نظر / 17 بازدید
کنجکاو

آفرين عجب حسن سليقه ای! همه ما ايرونی ها يک جوری دوست داريم بريم هند. من که عاشق فيلم ها و موسيقی های هندی ام.

dead.com

به نظر من ادم عقدهای برای خودش سفر نامه مينويسه ان هم به کجا نا کجا اباد!!!!!!!